ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
Τα θερμοκήπια της SFAAS είναι εξασφαλισμένο από τα απαραίτητα οριζόντια και κάθετα φέροντα στοιχεία. Τούτο είναι αξιόπιστο και ασφαλισμένο ώστε να αντέξει σε όλες τις κάθετες και οριζόντιες φορτίσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Σήμερα διανύουμε μια περίοδο ευμετάβλητης οικονομικής ισορροπίας. Η ισορροπία αυτή για να γίνει σταθερή και μακροχρόνια, πρέπει να στηρίζεται σε υγιείς και ευέλικτες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, θα πρέπει να στηρίζονται απο συμβούλους και εργαλεία πληροφόρησης που θα γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στην αγορά. Πλέον παρατηρείται μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τον πρωτογενή τομέα . Η αγροτική εκμετάλλευση αποτελεί μια απο τις βασικότερες πηγές οικονομικής ανάπτυξης.
Η SFAAS μέσα απο την μακροχρόνια πορεία της στο χώρο, την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και τους ειδικά καταρτισμένους στις πιο σύγχρονες μεθόδους συνεργάτες της στηρίζει δυναμικά το κάθε βήμα του νέου επενδυτή-παραγωγού στον αγροτικό τομέα.

Πρωτογενής παραγωγή: μια φράση που ακούγεται όλο και συχνότερα στη σύγχρονη εποχή μας.
Αναφερόμαστε στον τομέα δραστηριότητας με αντικείμενο την απόκτηση αγαθών (πρώτων υλών) άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης κατ’ευθείαν από τη φύση. Γνώρισμα λοιπόν της εποχής μας είναι οι επενδύσεις στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των νέων αγροτών που στρέφονται στην καλλιέργεια της μάνας γης.Η εταιρεία μας που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο των θερμοκηπίων και γενικότερα των αγροτικών επιχειρήσεων διαθέτει την εμπειρία και την τεχνική γνώση να στηρίξει τα βήματα των νέων αγροτών που επιδιώκουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γη.

Στόχος της εταιρείας μας σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής και της εξέλιξης στην τεχνολογία είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής και τα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας ικανοποιώντας τους πελάτες μας.
Μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας βασίζεται στους συνεργάτες μας που αποτελούν την ουσιαστική δύναμη της εταιρείας μας. Ο σωστός σχεδιασμός και η μεθοδολογία που ακολουθείται από υπεύθυνους ή εξειδικευμένους πλέον φίλους και συνεργάτες επιφέρουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.