Αρχική : Θερμοκήπια : Θερμοκήπια Υδροπονίας

θερμοκήπια Υδροπονίας SFAAS

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ hydroponics/καλλιεργεια εκτος εδαφους (soilless culture), ονομάζεται το είδος καλλιέργειας όπου το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται εξ’ολοκλήρου εκτός του φυσικού εδάφους με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει στη διάθεσή του με αρκετό νερό για να μπορεί να επιτελεί τις απαραίτητες λειτουργίες για τη ζωή του φυτού. Οι ρίζες αναπτύσσονται απευθείας σε υδάτινο διάλυμα ανόργανων αλάτων τα οποία χρησιμοποιούνται από το φυτό και θρεπτικά στοιχεία (θρεπτικό διάλυμα). Φυσικά προϊόντα όπως ο περλίτης χρησιμοποιούνται αντί για χώμα.

Η υδροπονία κερδίζει διαρκώς έδαφος και αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως αποτέλεσμα των σύγχρονων απαιτήσεων για εξασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η είσοδος των υδροπονικών καλλιεργειών στα θερμοκήπια και η σωστή διαχείριση τους έχει πρωταρχική σημασία για να μπορέσει η χώρα μας, να συμβαδίσει με τους συνεχώς αυξούμενους ρυθμούς των απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς και των ανταγωνισμό.